четвртак, 25. јун 2009.

Boj na Kosovu

Mili bože čuda velikoga
Velikoga do krasnoga moga
Kad se vojska na Kosovu sjati
Ko će koga ovde izjebati.
S jedne strane turski car Murate
Sto hiljada vojske mu kurate
Na tovare rane i džebane
Da ih jebeš gde im sve to stane
I hiljade jebežljivih bula
Vranih konja, magaraca, mula.
S druge strane srpski car Lazare
Krupnih muda i ogromne kare
Sa šačicom probranih junaka
Svakome je mudo kao šaka
I spremljena junačka kurčina
Da nabije bar po tri turčina.
Brojem ih je deset puta manje
Al su tako spremni za jebanje
Da Murata sjebu na brzinu
I kompletnu Tursku carevinu.
S desne strane Obilić Miloše
Od kurca mu mnogi izgiboše
Hodi svetom uzduž i popreko
Kuratijeg nema na daleko
Jebao je uoči Poklada
Sultanicu usred carigrada
Na očigled ovog belog sveta
U džamiji na vrh minareta.
Do njega je Toplica Milane
Ljut kuronja bez straha i mane
Muda su mu ko topovsko đule
Taj odjednom jebe četiri bule.
Gledali su na bajram u zoru
Kako hladu muda u Bosforu.
Da vidite slavnog Jug Bogdana
Slavnog jebna ovoga zemana
Pričalo se da je u podrinju
Jebo ljutu guju prisojkinju.
Uz njega su devet Jugovića
Strahovito kuratih mladića
Nisu ljudi nego prava čuda
Svaki ima bar po devet muda.
Ponosito pored oca jašu
svakom pička visi o umkašu.
Na sjajne su stavili kalpake
Perjanice od pičane dlake.
S leve strane Brankoviću Vuče
Taj kurčinom po ušima tuče.
S đavolom je na mejdanu bio
Sjebo ga je nije se javio
Do njega je Srđa Zlopogleđa
Drži kitu vezanu za leđa.
Sa vojskom je pragazio Drinu
Zajeban je u pičku materinu.
Sa nime je Kosančić Ivane
Jebe Hevtu i tad ne prestane
Nego drka negde u zasedi
Taj ni muvu u letu ne štedi.
Išao je u carsku Rusiju
Pored dvorca uzeo busiju
I čekao ko orao pticu
Da pojebe rusku caricu.
S nim je mnogo hrabrijeh junaka
Nadrkanih i spremnih kurčina
Da iz neba picajzla padne
Šanse bi joj bile stvarno jadne.
Nigde ne bi na zemljicu pala
Negde bi se ko bog zadržala
Jal na konju, jal na jataganu
Jal na kakvom polnome organu.
Kosovo je tako izgledalo
Pre nego što se stvarno zagovnalo
Polako su prolazili dani
Već su ljudi bili nadrkani
Otekla im muda od čekanja.
Pa počeše sitna jebuckanja.
A kad svanu na Vidovdan zora
Viknu Murat ispred svog čadora:
Kaurine izlazi iz rupe
Alaha mi razneću ti dupe!
Kad je čuo taj izazov Lazo
Brzo kurac lojem namazo
Na odrezak ko sablja kad kosi
U pičku se materinu nosi
Serem ti se ja na tvoju krunu
I jebem ti u pičku kadunu!
To Muratu bilo je previše
Na kurac mu suze udariše.
Tad jurnuše janičari ljuti
Al ih kurci dočekaše kruti,
Baciše ih nazad na bojište
Tek tad nasta pravo jebalište.
Ciknu Miloš kao ljuta guja,
Kroz kurac mu prođe neka struja
Pa udari na Kosovo Polje
Jebem li ga ko bi mogo bolje,
Koga kurcom zakači po glavi
Taj ostaje u zelenoj travi.
Čim mu neki buljuk priđe bliže
Po deset ih na kurac naniže.
Gde oseti da je glava tvrda
Tu svijetla upotrebi muda.
Kako koju tursku glavu smakne
Čalma mu se na kurac natakne.
I tako se uz puta zajebavo
Dok ne dođe prad Murata pravo
Pa doviknu snažno turskom caru:
De Turčine popuši mi karu!
Tad je Murat popizdio vrlo
Al mu kurac nabi se u grlo,
Tek što reče: Aferim Miloše?
Na minder mu oči ispadoše.
Bože mili i Bože jedini
Šta tek Srđa od turaka čini.
Tri balije na kurac nabije
Pa ih onda po Kosovu vije.
Mudima ih opizdi po licu
Pa ih onda baca u Sitnicu.
Na kurac mu pena udarila
Pa ga još ne napušta sila,
Dve mu bule trče oko Šarca
Dve duvaju i hlade mu jajca.
U Turke se uvuče panika,
Propade im sva ratna taktika
Postade im vrućče na megdanu
Jebu Srbi ne znaju da stanu,
Na levom su povili se krilu
Tu im Bogdan jebe majku milu,
A gde Bogdan ne mogade stići
Ršum prave braća Jugovići.
Goleme su isukali kurce
Na svakom je po Turaka tuce.
U junaka Jugović Damjana
Na kurcu je sedam ljutih rana,
Muda su mu otekla ko gajde
Pa ni od njih nema mnogo vajde.
Pomaže mu Ravijojla vila
Na glavić mu meleme stavila
Pa se ranjen bori kraj Sitnice
Jebe Turke vrcaju varnice.
S desnog krila Toplica se diže
Iz kurca mu modar plamen liže
Postrojio pedeset derviša
Pojebe ih pa onda popiša.
Kosančić mu odmah do ramena
On seksuje probrana imena.
Skupio je trideset vezira
Pa ih junak krupno maltretira,
Guzice im pocepao grdno
Mehmed Paši na prečin je prdno.
I tako se odvijala bitka
Sevala su poljem muda britka.
Kad na podne promeni se stanje
Branković je napravio sranje.
Borio se dugo svom žestinom
S Bajazitom, Muratovim sinom.
Jebo ga je pet puta u dupe
Naterao Turke da odstupe.
Već su bili sa bitkom pri kraju
Kad Bajazit reče u očaju:
Bolan Vuče daj ne jebi vreme
Pojebaćeš sve turske hareme
Pojebaćeš i turskoga car
Povuci se i izdaj Lazara.
Branković se od čuda ukoči
Široko mu zasijaše oči
Jebačke se probudiše strasti
Ko će takve odbiti počasti.
I bez mnogo galame i buke
Povuče se i propusti Turke.
Bajazit se obradovao grdno,
Od sreće je osam puta prdno
Pa se maši sablje i topuza
Pa udari po Srbima s guza.
Planu zemlja, otvori se nebo
Boga pitaj ko je koga jebo,
Još je malo trajala galama
Pa Kosovo zavi gusta tama.
Kad osvanu dan po Vidovdanu
Ovako je bilo na megdanu.
Na sve strane razbacana muda
Koliko ih je da zineš od čuda.
Po bojištu leže mrtvi Turci
Mlitavo im vise bledi kurci.
Sav ostatak silne turske vojske
Razdrte im guzice gospojske.
Uzt njih leže i srpski junaci
Skvrčena im muda ko opanci.
Na ledini kraj vode Sitnice
Leži telo Milana Toplice,
Sve je bule na kurac nabio
Pa se tako s dušom rastavio.
Na sred polja u srcu Kosova
Leži Srđa i vojska njegova,
Na muda je zašto ne znam ni ja
Vezo mašnu od turskih dimija,
A do Srđe odmah s desne strane
Tu je pao Kosančić Ivane,
Na licu mu čudan izraz bola
Kurac mu je prebijen na pola.
Malo dalje spava Juže stari
Omer Paša visi mu na kari.
Na obali kraj hladnoga Laba
U središtu turskoga štaba
Gde je nekad turski čador bio
Tu se Miloš ko beg ispružio.
Na tri mesta slomljena mu kita
Bezživotno vise muda vita
Još se drži kao soko sivi
Smrtno ranjen ali ipak živi.
Nad njime se devojka nadnela
Žalosno mu gleda muda bela,
Sa očiju vizir mu pomače
Pa ga pita: Bil vode junače?
Kad je Miloš otvorio oči
Kurčina mu iz momenta skoči
Pa kad vide Kosovku devojku
Očajnički zgrabi je za dojku
Kakva voda-progovori živo
Meni treba pičke isključivo!

1 коментар: