петак, 14. октобар 2011.

Tema na ispitu

Ovo je navodno istinit događaj sa fakulteta i odgovor na testu iz Terme - Nauke o toplini. Odgovor jednog od studenata je bio toliko dubok da je profesor odlučio podeliti ga sa javnošću.
Pitanje je bilo: Da li je pakao egzoterman (predaje toplinu) ili endoterman (apsorbira toplinu)?
Većina studenata je napisala svoje pretpostavke na osnovu Boil-Mariottovog zakona (plinovi se hlade kad se šire i zagrijavaju kad se skupljaju) ili neku drugu varijantu.
Jedan od studenata je napisao sledeće:
Prvo moramo znati volumen u kojem duše ulaze u pakao i izlaze iz njega. Smatram da odmah možemo pretpostaviti, da duša koja jednom uđe u pakao više iz njega ne izlazi. Znači, broj duša se povećava. Da bi dobili ideju o tome koliko je u paklu duša, osvrnimo se na različite vere koje danas postoje na svetu. Većina tih vera tvrdi da onaj ko nije pripadnik baš te određene veroispovesti ide u pakao. Dakle, zaključak je da će sve duše završiti u paklu.
Ako tome dodamo odnos nataliteta i mortaliteta, možemo očekivati da broj duša eksponencijalno raste. Dakle, obratimo pažnju na odnos promene zapremine pakla, jer prema Boilovom zakonu za zadržavanje istog pritiska i topline zapremina mora rasti proporcionalno s brojem pristiglih duša. To nam pruža dve mogućnosti:
1. Ako se zapremina pakla povećava manje od potrebnog prosečnog broja duša koje stignu u pakao, temperatura i pritisak pakla će toliko porasti da će pakao eksplodirati.
2. Ako se pakao širi brže od proseka koji mu je potreban da primi sve duše, temperatura i pritisak će toliko opasti da će se pakao smrznuti.
Koja od mogućnosti je ispravna?
Ako uzmemo u obzir izjavu, koju je prošli semestar kategorički iznela Gordana sa četvrte godine, a koja glasi: Pre će se pakao smrznuti nego što ću ja s tobom spavati i s obzirom na to da je sa mnom spavala juče, mora biti ispravna teorija broj 2. Dakle pakao je sigurno egzoterman i smrznuo se. Zaključak ovog izlaganja je, da ako je pakao smrznut, ne prima više duše i preostalo je samo nebo, što je dokaz postojanja Boga, a to objašnjava i zašto je Gordana sinoć non stop vikala : 'Ah moj Bože'!
Ovaj student je jedini dobio 10.

Нема коментара:

Постави коментар