понедељак, 18. јануар 2010.

Rekli su... 18

1.            Vrlina koja traži da bude stalno čuvana jedva da je vredna svog stražara.

2.            Licemerje je pošta koju porok odaje vrlini.

3.            Oklevanje je svojstveno inteligenciji.

4.            Bolje je odložiti nego pogrešiti.

5.            Neki put spas je u oklevanju.

6.            U prvi mah, nepromišljene i smele odluke ispunjavaju oduševljenjem, ali ih je posle teško izvesti,a posledice su pogubne.

7.            Izgubiš li previše vremena na zagrevanje, izgubićeš trku. Ukoliko se uopšte ne zagrevaš, može se dogoditi da je ne završiš.

8.            ...društvo ne bi smelo ništa da traži od onih koji od društva ne očekuju ništa.

9.            Privilegija moćnih je da na jade većine gledaju sa visine.

10.        Ne znam šta vi podrazumevate pod savršenim društvom. Ali, nema tog društva koje ne počiva na nejednakosti i nepravdi.

11.        Bez žena se ne može. To je čak i Bog morao da uvidi.

12.        Udruženja podstiču stremljenja svojih članova i ometaju stremljenja drugih udruženja.

13.        Istina nema nikakve veze sa brojem ljudi koji u nju veruju.

14.        Ko ima pravu ženu, tome nije potreban harem.

15.        Snove ćemo ostvariti tek kad odlučimo da se iz njih probudimo.

16.        Knjige nisu spomenici prošlosti nego oružje sadašnjosti.

17.        Utopista vidi raj, pesimista vidi raj plus zmiju.

18.        Onaj ko nas odvraća od pogrešnih puteva čini nam isto tako veliku uslugu kao i onaj koji nas upućuje na pravi put.

19.        Zakon ne može da ubeđuje tamo gde ne može da kažnjava.

20.        Kad ne bi bilo rđavih ljudi, ne bi bilo ni dobrih advokata.

21.        Istraživač treba da ima snažnu veru, a ipak da ne veruje.

22.        Sveštenikov prijatelj gubi svoju veru, lekarev svoje zdravlje, advokatov svoje imanje.

23.        Nikada nisam upoznao neku osobu koja je poživela 110 ili više godina i ostala upamćena po bilo čemu drugom.

24.        Nijedan mudar čovek nije poželeo da bude mlađi.

25.        Dok je mlad, svako veruje da je svet počeo da postoji tek kad se on rodio i da sve, zapravo, postoji samo njega radi.

26.        Ima li nekog luksuza u samoprekoravanju. Kad okrivljujemo sami sebe, onda niko drugi nema pravo da nas okrivljuje.

27.        Da smo svi mi tako prekomerno zaokupljeni sobom, život bi bio do te mere nezanimljiv da niko od nas ne bi bio kadar da ga izdrži.

28.        Najćutljiviji ljudi obično su oni koji o sebi imaju najlepše mišljenje.

29.        Sujetan čovek mrzi sebi slične, a izuzetan čovek traži istorodne duše.

30.        Samoljublje je često više drsko nego slepo: ono ne prikriva od nas naše mane, ali nas uverava da ih drugi ne zapažaju.

31.        Samoljublje nam omogućava da žrtvujemo druge ljude, a da pri tom ne pocrvenimo.

32.        Mudra žena na vreme nauči da se divi svome mužu.

33.        Od rođenja do 18. rođendana ženi su potrebni dobri roditelji, od 18 do 35 dobar izgled, od 35 do 55 ličnost, a od 55 ugalj.

34.        Kad dođe do toga da ženi treba čitati iz očiju, onda je većina muškaraca nepismena.

35.        Ne bi se moglo reći da su žene bolje od muškaraca, one samo nisu imale tako mnogo prilika da uprljaju svoje ruke.

36.        Debeljuce žive kraće, ali jedu duže.

37.        Baš kao što glad dolazi posle jela, tako je i nadahnuće posledica rada.

38.        Jedeš li, apetit će doći s jelom, dok žeđ prolazi s pićem.

39.        Kad ne bi bilo žena dijamant bi bio običan kamen.

40.        Nek vas Bog čuva zlih žena, dobrih se čuvajte sami.

41.        Žena se može izlečiti od svake umišljene bolesti, ako joj kažete da je to znak starosti.

42.        Žene se dele na udovice i one koje rade na tome.

43.        Nema gneva nad gnevnom ženom.

44.        Žene nam retko kada oproste ako smo ljubomorni, ali nam nikada neće oprostiti ako to nismo.

45.        Zašto se zgodne žene udaju za dosadne muškarce? Jer se inteligentni muškarci neće ženiti zgodnim ženama.

46.        Muškarac je zadovoljniji kad je na stolu dobar ručak, nego da njegova žena govori latinski.

47.        Lepota čestite žene je vrlina, lepota bludnice je kvalitet.

48.        Pošteni muškarci ljube žene. Oni koji ih varaju, obožavaju ih.

49.        Razlog da muškarci kod žena više cene lepotu nego inteligenciju, je taj, što na svetu ima više glupih nego slepih.

50.        Muškarac koji je uspeo da do starosti ostane stvarno zaljubljen u svoju ženu, verovatno je često bio na službenom putu.

51.        Najbolja žena je ona koja slušajući zna da zapoveda.

52.        Kad bi muškarci bili tako dobri ljubavnici kao što pričaju, žene ne bi imale vremena ni da se počešljaju.

53.        Muškarci se obmanjuju svojom pameću, kao što se žene obmanjuju svojom lepotom.

54.        Muškarac je star onoliko koliko se oseća starim, a žena koliko staro izgleda.

55.        Žene koje imaju malo draži često imaju najviše vrlina.

56.        Slučaj je jedini zakoniti vladar kosmosa.

57.        Slučaj je ime kojim označavamo zasluge drugih ljudi.

58.        Slučaj: neizbežan događaj koji počiva na nepromeljivim zakonima prirode.

59.        Umiranje je veoma glupa i dosadna stvar, a ja vam savetujem da se toga  klonite.

60.        Ako ne bismo radili sa strašću, onda više ništa ne bismo ni radili.

61.        Većina ljudi uspela bi u malim stvarima kada ih ne bi morile velike ambicije.

62.        Rob ima samo jednog gospodara; ambiciozan čovek ima onoliko gospodara koliko mu je ljudi potrebno da poboljša svoj položaj.

63.        Onaj ko ne zna šta sam hoće, mora bar da zna šta drugi hoće.

64.        Ništa ne podstiče ambiciju tako snažno kao jeka trube tuđe slave.

65.        Volja je snažan slepac što na svojim ramenima nosi hromog čoveka koji može da vidi.

66.        Konj nikada ne juri tako brzo kao onda kada mora da prestigne druge konje.

67.        Mudri upadaju u neznanje kad se prepiru sa neznalicom.

68.        „Dobra stara vremena”. Sva su vremena, kad pripadnu prošlosti, dobra.

69.        Šta će reći istorija? Istorija će, gospodine, lagati kao i obično.

70.        Kad bi proroda imala toliko zakona kao i država, njome ni Gospod Bog ne bi znao da upravlja.

71.        Prijateljstvo zahteva ravnopravnost.

72.        Kad su palate raskošne, žitnice su prazne.

73.        Koristoljublje govori sve moguće jezike i igra sve moguće uloge, čak i ulogu nekoristoljublja.

74.        Nikada ne želim da razgovaram sa čovekom koji je napisao više nego što je pročitao.

75.        Ljude možemo da podelimo u dve velike grupe: u prvoj su optimisti koji veruju da ćemo kroz nekoliko godina živeti samo još od kamenja, a drugoj su pesimisti koji se boje da će čak i kamenja biti premalo za sve.

76.        Istoriju napretka ispisali su životi nevernika.

77.        Nada i vera ( u korenu svakog napretka) da čovek nešto može da dobije, a da ništa ne da.

78.        Do napretka se dolazi postupno, kao kada se otvara cvetni pupoljak. Čovek najpre nešto instinktivno oseti, potom stvori mišljenje, a onda stekne znanje.

79.        Nemir je nezadovoljstvo, a nezadovoljstvo je prvi korak ka napretku. Pokažite mi sasvim zadovoljnog čoveka i pokazaću vam neuspeh.

80.        Samo napred! Punom brzinom! Bez pitanja da li se ispred nalazi provalija bez dna.

81.        JA sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i poslednji. (Otkrovenje Jovanovo 22:13)

82.        Bog je u srcima onih koji ga traže.

83.        Možemo da znamo šta Bog nije, a šta Bog jeste- nikako.

84.        Bog je jedino biće kome, da bi vladao, nije čak potrebno ni da postoji.

85.        Kad Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti.

86.        Čoveče, upamti: samo na ovom svetu imaš šansu da se dobro nasmeješ. U paklu ti se takva želja neće javiti, a u raju...pa znaš i sam da nećeš dospeti u raj.

87.        S vremena na vreme treba se odmoriti od nerada.

88.        Nisam toliko lud da znam sve.

89.        Dugo je postojala titula dvorske budale, a nikada nije bilo titule dvorskog mudraca.

90.        Bregovi koje u životu najteže prelazimo uvek su od zrnaca peska.

91.        Nikakva medicina nije u stanju da izleči ono što osećanje sreće ne može da isceli.

92.        Za izgradnju budućnosti ne postoji ništa bolje od snova.

93.        Više volim snove o budućnosti, nego istoriju prošlosti.

94.        Opasnost prošlosti bila je da će ljudi postati robovi. Opasnost budućnosti je da će ljudi postati roboti.

95.        Nekada su se ljudi plašili budućnosti. Danas budućnost mora da se plaši ljudi.

96.        Mi ne možemo uvek da izgradimo budućnost za našu omladinu, ali možemo da izgradimo našu omladinu za budućnost.

97.        Nikada ne spuštaj pogled da bi proverio tlo pre nego što ćeš načiniti sledeći korak. Samo onaj ko ne ispušta iz vida daleki horizont naći će pravi put.

98.        Svi bismo mi morali da vodimo brigu o budućnosti jer ćemo ostatak života provesti u njoj.

99.        Onaj ko ne gleda napred ostaje pozadi.

100.    Kleveta je kao osa koja vam dosađuje i protiv koje ne smete da učinite nijedan pokret ako niste sigurni da ćete je ubiti.

101.    Humor nije nikakav dar duha, nego srca.

102.    Može se odglumiti ozbiljnost, ali ne i duhovitost.

103.    Humor se sastoji u uočavanju sličnosti između različitih stvari i razlike između njih.

104.    Duhoviti ljudi i gnjavatori imaju nešto zajedničko: prepoznaju se među sobom na prvi pogled i klone se jedni drugih u strahu od suparništva.

105.    Zloba, poput požude, kad je na vrhuncu, ne zna za stid.

106.    Zloba ponekad može da se umori, zavist nikada.

107.    Onaj ko je prijatelj svima nije po mom ukusu.

108.    Ima ljudi koji bi bili manje opasni kad u njima ne bi bilo ničeg dobrog.

109.    Devojka koja ne ume da igra kaže da orkestar ne ume da svira.

110.    Čovek ima dovoljno vrlina ako, zahvaljujući njima, zaslužuje da mu se oproste njegove mane.

111.    Čovek je veoma sklon da se žali na nezahvalnost onih koji su se uzdigli visoko iznad njega.

112.    Najveća čovekova mana je kada misli da nema nikakvih mana.

113.    Nemoćna mržnja najstrašnije je od svih osećanja: čovek ne bi trebalo da mrzi nikoga koga ne može da uništi.

114.    Iako svet uglavnom kreće napred, mladi ipak uvek moraju da počnu ispočetka.

115.    Bolje je svoju mladost prokockati nego ne uraditi sa njom ništa.

116.    Mladost: osećanje koje se nikada neće vratiti, osećanje da mogu večito da trajem i da nadživim okeane, Zemlju i sve ljude na njoj.

117.    Mladost nije razdoblje u čovekovom životu, to je stanje uma.

118.    Mala deca- glavobolja. Velika deca- infarkt.

119.    Mala deca- mala briga. Velika deca- velika briga.

120.    Žene nas čine pesnicima, a deca- filozofima.

121.    Ljubav je privremeno ludilo koje se može izlečiti brakom ili odstranjivanjem uzroka koji je pacijenta doveo u stanje bolesti.

122.    Ljubav i rat potpuno su isto jer su lukavstvo i politika dozvoljeni i u jednom i u drugom slučaju.

123.    Ljubav: greh u teološkim naukama, zabranjen odnos u sudskoj praksi i pojam za koji filozofi nikako da nađu vremena.

124.    Ljubiti, a ne biti ljubljen isto je kao odazvati se, a da te niko nije zvao.

125.    Kad čovek zna zašto voli, onda ne voli.

126.    Čovek koji ne voli lako, voli previše.

127.    Napor koji muškarac čini da bi ostao sa jednom ženom zove se ljubav.

128.    Ljubav je kao boginje, sve je gore što se kasnije pojavi.

129.    Prijatelje stvara sreća, a nesreća proverava.

130.    Sadašnjost je večnost. U sadašnjosti svi smo besmrtni.

131.    Ja sam ono što je sada, što je bilo i što će biti.

132.    Naučnici su kroz ceo srednji vek bezuspešno tragali za tajnom večnog života. Umetnici su je odavno otkrili.

133.    Ljudski će um, kada čovek u budućnosti stekne veću osećajnost, postati svestan beskonačnosti ideja koje se rode u samo jednom minutu. Taj minut biće- večnost.

134.    Bolje dvaput pitati nego jednom zalutati.

135.    Znati da znamo ono što znamo, a da ne znamo ono što ne znamo, to je pravo znanje.

136.    Biti svestan svog neznanja veliki je korak ka znanju.

137.    Danas i najgori učenik zna istine za koje bi Arhimed žrtvovao svoj život.

138.    Svi smo neznalice, samo u različitim oblastima.

139.    Neznanje: neophodno stanje da bi se opstalo. Kad bismo sve znali, život ne bismo mogli da podnesemo ni jedan jedini sat.

140.    Ništa nije tako opasno kao imati prijatelja neznalicu. Više vredi pametan neprijatelj.

141.    Ako bi svetom upravljali oni koji su neprijatelji sitnih zadovoljstava, oni bi nam oduzeli proleće, mladost, a naposletku i sam život.

142.    Neznanje je uvek spremno da se samo sebi divi.

143.    Polovina žena nesrećna je zbog toga što nema ono što drugu polovinu čini nesrećnom.

144.    Žene nas bacaju natrag u stanje primitivnog čoveka ili nas dižu više od najviše zvezde.

145.    Idealna je ona žena koja vas, mada je verna, okružuje tolikom pažnjom i umilnošću kao da ste joj ljubavnik.

146.    Biti žena izuzetno je težak zadatak koji se uglavnom sastoji u bavljenju muškarcima.

147.    Žena: nadahnjuje nas na velika dela istovremeno nas sprečavajući da ih ispunimo.

148.    Žena je kao zagonetka. Prestane da nam se dopada kad je jednom odgonetnemo.

149.    Žene ne opraštaju neuspeh.

150.    Pametna žena ima milione rođenih neprijatelja- sve glupe muškarce.

151.    Žena je kroz vekove služila kao magično staklo kroz koje se muškarac ogleda i vidi sebe uveličanog.

152.    Uspeha ima smo onaj ko nešto radi dok čeka na uspeh.

153.    Lepo je zapravo sve što čovek sa ljubavlju posmatra.

154.    Svaki čovek je klovn, ali je malo onih koji imaju hrabrosti da to ispolje.

155.    Veri je samo sveto istinito, a filozofiji je samo istinito sveto.

156.    Jež je slika naoružanog mira.

157.    Porazi čeliče, ali samo ako ih nema previše.

158.    Na verovanju u ideale zasnovane su sva moć i nemoć demokratije.

159.    Ne možete da kažete da čovečanstvo ne napreduje. U svakom sledećem ratu ubija se na nov način.

160.    Humanost se sastoji u tome da čovek nikada ne bude žrtvovan u ime nekog cilja.

161.    O, ženo, tvoj suprug ne traži lepotu, već obilje vrlina.

162.    Već nas i matematika uči da nule ne treba prenebregavati.

163.    Niko ne može da uzdrma kule prošlosti, a da umakne kamenju što se obrušava.

164.    Onaj ko nema ružne navike verovatno nema ni ličnost.

165.    Ne možemo imati ništa novo sve dok brinemo o starom...čak i boriti se sa starim znači pripadati mu.

166.    Kad muškarac obećava ženi da će je večno voleti, pretpostavlja se da ona istovremeno njemu obećava da će uvek biti ljupka. Ako ona ne održi reč, on se više ne smatra obaveznim da održi svoje obećanje.

167.    Diplomata je čovek koji zna datum rođenja neke žene, ali je zaboravio koliko joj je godina.

168.    Pusti narod neka misli da on upravlja, pa ćeš onda njime upravljati.

169.    Narod je onaj deo države koji ne zna šta hoće.

170.    Da bi uspeo u okivanju gomile, moraš izgledati kao da i sam nosiš iste okove.

171.    Bučna ljubav svetine mora da se zgrabi i uživa u njenim prvim izlivima...jer neće dugo trajati.

172.    Kad se ljudi bore za slobodu, oni retko kad izvojuju nešto drugo osim što dobiju nove gospodare.

173.    Da nije postao car, niko ne bi posumnjao u njegovu sposobnost da vlada.

174.    Ono što neku naciju čini velikom nisu prvenstveno njeni veliki ljudi, nego je to ugled njenih bezbrojnih prosečnih građana.

175.    Čovek je jedina greška prirode.

176.    U prirodi ne postoji ništa nekorisno, čak ni sama nekorisnost.

177.    Ne smemo zaboraviti činjenicu da su, do pojave ljudi, žito i korov bili dobri prijatelji.

178.    Kad je priroda u isti mah stvorila i razum i strasti, drugim poklonom, izgleda, htela je čoveku da pomogne da zaboravi zlo koje mu je učinila prvim.

179.    Moda je oponašanje onih koji žele da se razlikuju od onih koji se ne razlikuju.

180.    Žene koje svaki modni novitet žele neizostavno prve da nose u većini slučajeva su one koje bi trebalo da ga ostave na miru.

181.    Brak je lutrija u kojoj muškarac stavlja na kocku svoju slobodu, a žena svoju sreću.

182.    Muškarci rade i misle, žene- osećaju.

183.    Muškarac je drugi najjači pol na zemlji.

184.    Sva objašnjenja jednog muškarca nisu vredna ni najmanjeg ženinog uzdaha.

185.    Muškarac je oganj, žena je fitilj. Kad dođe đavo zapali plamen.

186.    Kada muškarac doživi udes na drumu najpre se maši za džep da bi proverio svoj novčanik, a žena uzme ogledalo.

187.    Pametnog muškarca može da zavede i najgluplja žena. Ali oko budale mora da se potrudi samo izuzetno pametna žena.

188.    Umetnosti, kao ni životu, slabi nisu dorasli.

189.    Umetnost koja se postiže bez muke, ili je nestašluk ili zavaravanje.

190.    Čovek mora malčice da pokvari neku sliku da bi je završio.

191.    Sa remek-delima umetnosti trebalo bi da se ophodimo kao sa uzvišenim osobama- da stojimo tiho pred njima i sačekamo da nam se obrate.

192.    U umetničkom delu razum postavlja pitanja, on ne daje odgovore na njih.

193.    Nema predrasude koju umetničko delo neće na kraju prevladati.

194.    Svako ima talenta u dvadeset petoj godini. Teškoća je imati ga u pedesetoj.

195.    Svaki umetnik je moralista mada nije potrebno da drži propovedi.

196.    Svrha je umetnosti da je osetimo, a ne da je razumemo; i zato svaki put kad hoćemo da govorimo o umetnosti oslanjajući se na svoj razum, govorimo samo gluposti.

197.    Moda je dobrovoljna potvrda zagonetne činjenice da je danas lepo nešto što je juče bilo ružno i što će sutra biti nepodnošljivo.

198.    Uzbudljivo je biti brodolomac- ukoliko preživite.

199.    U ljubavi su samo počeci privlačni. Ne čudim se što ljudi nalaze zadovoljstvo u tome da često počinju iznova.

200.    Gnev nikada nije bez povoda, ali retko kad ima valjan povod.

Нема коментара:

Постави коментар